Bông thạch anh tím,tạo sinh khí,trừ tà ma TA101-S5-2754

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 11cm x 10cm. + Khối lượng: 720gr. + Ý nghĩa: Thạch anh tím có từ trường năng lượng cao giúp hóa giải sát khí, tạo sinh khí, giảm stress, giúp tinh thần

Bông thạch anh tím,tạo sinh khí,trừ tà ma TA101-S5-1645

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 10cm x 8cm. + Khối lượng: 430gr. + Ý nghĩa: Thạch anh tím có từ trường năng lượng cao giúp hóa giải sát khí, tạo sinh khí, giảm stress, giúp tinh thần

Bông thạch anh tím,tạo sinh khí,trừ tà ma TA101-S5-2066

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 9cm x 8cm. + Khối lượng: 540 gr. + Ý nghĩa: Thạch anh tím có từ trường năng lượng cao giúp hóa giải sát khí, tạo sinh khí, giảm stress, giúp tinh

Bông thạch anh tím,tạo sinh khí,trừ tà ma TA101-S5-3060

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 11cm x 9cm. + Khối lượng: 800 gr. + Ý nghĩa: Thạch anh tím có từ trường năng lượng cao giúp hóa giải sát khí, tạo sinh khí, giảm stress, giúp tinh

Bông thạch anh tím,tạo sinh khí,trừ tà ma TA101-S5-2104

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 12cm x 7.5cm. + Khối lượng: 550 gr. + Ý nghĩa: Thạch anh tím có từ trường năng lượng cao giúp hóa giải sát khí, tạo sinh khí, giảm stress, giúp tinh

Bông thạch anh tím,tạo sinh khí,trừ tà ma TA101-S5-2295

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 11cm x 8cm. + Khối lượng: 600 gr. + Ý nghĩa: Thạch anh tím có từ trường năng lượng cao giúp hóa giải sát khí, tạo sinh khí, giảm stress, giúp tinh

Hang Thạch Anh Tím,tăng nhân duyên,tài lộc H2-TAT

+ Chất liệu và hoàn thiện: Hang Đá Thạch Anh Tím Braxin. + Kích thước (dài x rộng x cao): 36.5cm x 12cm x 24.5cm + Khối lượng: 8.25kg . + Ý nghĩa: Tăng cường tài lộc,thu hút cát khí,tạo sinh khí,mang lại sức khỏe. + Cách sử dụng: Phòng khách,phòng làm việc. + Giá:15,510,000

Đá Quý Thạch Anh – Cửa Hàng Đá Thạch Anh – Trang Sức Thạch Anh