Bông thạch anh tím,tạo sinh khí,trừ tà ma TA101-S5-2754

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 11cm x 10cm. + Khối lượng: 720gr. + Ý nghĩa: Thạch anh tím có từ trường năng lượng cao giúp hóa giải sát khí, tạo sinh khí, giảm stress, giúp tinh thần

Bông thạch anh tím,tạo sinh khí,trừ tà ma TA101-S5-1645

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 10cm x 8cm. + Khối lượng: 430gr. + Ý nghĩa: Thạch anh tím có từ trường năng lượng cao giúp hóa giải sát khí, tạo sinh khí, giảm stress, giúp tinh thần

Bông thạch anh tím,tạo sinh khí,trừ tà ma TA101-S5-2066

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 9cm x 8cm. + Khối lượng: 540 gr. + Ý nghĩa: Thạch anh tím có từ trường năng lượng cao giúp hóa giải sát khí, tạo sinh khí, giảm stress, giúp tinh

Bông thạch anh tím,tạo sinh khí,trừ tà ma TA101-S5-3060

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 11cm x 9cm. + Khối lượng: 800 gr. + Ý nghĩa: Thạch anh tím có từ trường năng lượng cao giúp hóa giải sát khí, tạo sinh khí, giảm stress, giúp tinh

Bông thạch anh tím,tạo sinh khí,trừ tà ma TA101-S5-2104

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 12cm x 7.5cm. + Khối lượng: 550 gr. + Ý nghĩa: Thạch anh tím có từ trường năng lượng cao giúp hóa giải sát khí, tạo sinh khí, giảm stress, giúp tinh

Bông thạch anh tím,tạo sinh khí,trừ tà ma TA101-S5-2295

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 11cm x 8cm. + Khối lượng: 600 gr. + Ý nghĩa: Thạch anh tím có từ trường năng lượng cao giúp hóa giải sát khí, tạo sinh khí, giảm stress, giúp tinh

Đá Quý Thạch Anh – Cửa Hàng Đá Thạch Anh – Trang Sức Thạch Anh